Didactiek
Als geen ander begrijpen wij als onderwijsmensen dat didactische werkvormen belangrijk zijn bij het lesgeven. Hiervan wordt niet alleen in de klas gebruik gemaakt maar deze zit ook ingebed in het leren thuis. Op deze pagina geven wij een aantal mogelijke werkvormen en studiemethodes.
Werkvormen

Met LanguageLearner is het heel eenvoudig om allerlei didactische werkvormen aan een les toe te voegen. De flexibiliteit van het programma maakt het methode onafhankelijk en toch zeer eenvoudig om naast een methode in te zetten.
  • We kennen allemaal de woordjes lessen maar wat nu als de woordjes worden voorgelezen. En dankzij LanguageLearner altijd met dezelfde stem en uitspraak. Nu kan de docent eenvoudig met zijn PC (of laptop), eventueel mvb een beamer / digitaal schoolbord, een eigen reeks woorden ingeven en laten voorlezen. Aan het einde van de les kunnen deze met een druk op de knop zelfs op een MP3speler worden gezet.
  • Neem eens 2 computers geef de leerlingen elkaars koptelefoon en start een conversatie. Leerling typt de tekst en de ander hoort die. Na het horen van die tekst met er antwoord worden gegeven (een gesproken of getypt antwoord). Het getypte antwoord hoort de eerste leerling op de koptelefoon en zo kan de conversatie starten.


Thuis leren


Een paar voorbeelden
  • Neem je eigen leerkracht eens mee. De woorden of teksten uit de les kun je nu eenvoudig mee krijgen van de docent en thuis net zo vaak beluisteren als jij maar wilt.
  • Train woorden en uitspraak met een programma.
  • Typ de woorden die je moet leren in LanguageLearner en laat ze voorlezen. Herhaal dit net zo vaak tot je de woorden kent.