Introductie
ICT Learning is het initiatief van (bevlogen) onderwijs mensen. Taal zien wij als belangrijkste middel om te leren. Wij zijn van mening dat nieuwe technologie een betere manier van leren mogelijk maakt.

Wim van der Schouw heeft 25 jaar ervaring met leerproblemen in het onderwijs. Als leerlingbegeleider en onderwijsinnovator. Hij heeft samen met velddeskundigen nieuwe strategien voor leren bedacht. Altijd samen met en gedragen door ervaren collegae.

Wilmer de Jong is ICT deskundige bij uitstek. Maar ook onderwijsinnovator en ontwikkelaar. Hij heeft uitgebreide bedrijfmatige ervaring met innovatieprojecten.

Herman Sol is al 29 jaar leraar Engels en is nog steeds enthousiast over taalonderwijs, vooral gericht op het leren spreken van een taal. De koppeling tussen lezen en luisteren ziet hij als een belangrijke ontwikkeling voor iedereen die een taal wil leren.
Onze visie
Zowel bij de individuele leerling als structureel in organisaties.
Wij willen taal graag aanbieden met gebruikmaking van alle zintuigen.

Dus niet lezen (de ogen) alleen of luisteren (de oren) alleen.
Maar juist een combinatie van alle mogelijke zintuigen.
Vandaar dat we gezocht hebben naar nieuwe wegen om taal aan te bieden. Wij maken gebruik van slimme software en de modernste hardware.