WordTalk

Mogelijkheden
Een bijzonder unieke tool om teksten in Word direct voor te laten lezen.
Elke tekst kunt u naar eigen inzicht voor laten lezen. Uiteraard moet er wel op de taal worden gelet. Dus een Nederlandse tekst moet je via een Nederlandse stem (bijv. Femke) voor laten lezen.
WoirdTalk geeft Word een nieuwe dimensie, namelijk voorlezen en dit via de volgende mogelijkheden:
  • Voorlezen in een (1) taal;
  • Voorlezen van de gehele tekst;
  • Voorlezen van een alinea;
  • Voorlezen van een woord of zin (selectie);
  • Uitvoer naar MP3 of Wave;
  • Voorlezende spellingscontrole;
Dit alles binnen MS Word (zowel 2003 als 2007)

De combinatie van professionals met de realiteit op het niveau van leerling en docent zorgt voor fantastische producten tegen redelijke prijzen.
Werking

Zoals bekend is MS word een zeer veel gebruikte tekstverwerker. Zowel in de thuissituatie als op scholen. Door teksten direct voor te laten lezen kan de dylsectische pof taalzwakke leerling extra oefenen met taal.
WordTalk werkt via de macrofucntie in MS Word. Installatie is simpel, net zoals de bediening.
Het programma is gratis via deze site te downloaden. De stemmen, om de teksten zo natuurlijk mogelijk te laten voorlezen kunt u via deze site bestellen. Ga daarvoor naar het bestel gedeelte.
Op de stemmen pagina kunt u voorbeelden van stemmen beluisteren.