Ondersteuningen

Trainingen
Onze trainingen richten zich op (taal)docenten, ouders en leerlingen
Trainingen worden op wens samengesteld uit de volgende onderwerpen:

- Het leren (van een taal) met ICT
- Leren door luisteren en lezen
- Het gebruik van de MP3 speler om te leren
- De mogelijkheden van tekst naar spraak programma`s
- Zelfhulp voor dyslectische leerlingen
- Zelfhulp voor anderstaligen
- Zelfhulp voor taalzwakke leerlingen

Ook kunnen wij een taalpakket samenstellen om bepaalde onderwerpen van een taal te oefenen.


Voorlichting
Voorlichting kan gegeven worden aan leerkrachten, ouders en studenten/leerlingen. Het programma hiervoor kan op basis van onderstaande onderwerpen samengesteld worden:
- Dyslexie en ICT
- Leren met MP3
- Internet en talen leren
- Het gebruik van linkenboekjes
- Taal hulpmiddelen

Het geven van voorlichting kan een onderdeel zijn van een studiedag, voorlichting of informatiebijeenkomst. Ook is het mogelijk om in een klas of groep gerichte voorlichting te geven.

Verkrijgen ondersteuning
U kunt ondersteunend materiaal downloaden via onze files afdeling.
Hiervoor hebt u een account nodig.
Een account kunt hier aanmaken.
Uw account blijft een (1) jaar geldig en kunt u indien noodzakelijk verlengen.