LanguageLearner

Mogelijkheden
Een bijzonder unieke tool voor het leren van talen. De didactische LanguageLearner is ontwikkeld om het leren van een taal met spraak te ondersteunen Taal is een belangrijke vorm van communicatie, de taal goed spreken is daarvoor een voorwaarde. Taal moet je op iedere plek kunnen leren, waar en wanneer jij dat wilt. LanguageLearner heeft daar geweldige functies voor in huis.

Functies:
 • Iedere tekst in de gewenste taal voorlezen.
 • De spraak als MP3 opslaan.
 • Tekst gelijktijdig met de spraak weergeven. Op de PC, de laptop, de MP3/4 speler, zelfs op een PDA of smartphone.
 • Live tekst opnemen en als MP3 opslaan.
 • Live gesproken tekst synchroniseren met de spraak
 • Oefenmodus voor smartboard, beamer of PC.
 • Herhaalfunctie.
 • Selecties voorlezen.

Dyslexie en taalzwakheid
We weten dat leren een complex van factoren is waarin zien, horen, doen en combinaties daarvan helpen om het leerproces te helpen. Hier kan LanguageLearner prima bij helpen.

Het intypen van de woorden kan worden gezien als het doen. Via de spraakopties kan elke tekst worden voorgelezen (horen). Doordat het gesproken woord oplicht kun je meteen meelezen (zien)/ En mbv de MP3 speler kan een tekst zowel qua geluid als tekst overal worden geoefend.


Technische details van het programma:
 • LanguageLearner gebruikt slechts 5 mb aan schijfruimte;
 • Elke stem gebruikt ca 240 mb.
De koppeling naar een MP3/4 speler behoeft slechts de aansluiting (veelal USB) tussen PC en speler. De hoeveelheid koppelingssoftware die een MP3/4 speler installeert is per speler verschillend.
LanguageLearner ziet de MP3/4 speler als een extra harde schijf.
LanguageLearner
Met LanguageLearner is het leren van een taal ineens flexibel geworden. Niet alleen qua plaats maar ook in de tijd. Dankzij de inzet van diverse moderne digitale technieken kun je overal, en vooral op je eigen tijd aan de slag. LanguageLearner is een eenvoudig te gebruiken programma dat teksten kan voorlezen, bewaren en op een MP3/4 speler kan zetten. Juist dat laatste maakt dat je overal (tijd en plaats ongebonden) kan oefenen en leren. Met de vele mogelijke stemmen (zowel vrouwen- als mannenstemmen) kun je luisteren naar de tekst zoals jij dat wilt. Een aantal van de basismogelijkheden:
 • Maken van eigen teksten;
 • Gebruik van word bestanden;
 • Opslaan van teksten;
 • Voorlezen van teksten;
 • Synchroniseren van tekst en spraak;
 • Maken van geluidsfragmenten (MP3) (voorlezen);
 • Opslaan van geluidsfragmenten op MP3/4 speler;
 • En meer….
Het programma

Tekst naar Spraak (text to speech / TTS) is een van de vele mogelijkheden van LanguageLearner. Hierbij is geen beperking in het aantal zinnen/woorden dat men kan laten uitspreken. De gebruiker kan ook kiezen of de tekst direct in LanguageLearner wordt ingegeven (getypt) of dat er een Word file wordt gebruikt. Natuurlijk zijn alle Windows opties als kopiren en plakken ook beschikbaar.

Uniek aan LanguageLearner is de koppeling met de MP3/4 speler zodat de oefening met MP3/4 apparaten kan worden meergenomen om overal te worden geoefend. Je hebt dus de beschikking over jouw eigen (portabel) trainer/leerkracht.

Als de tekst is ingegeven kan direct met de uitspraak ervan worden begonnen. Zodra LanguageLearner met de uitspraak start ziet de gebruiker welk woord wordt uitgesproken. Dit licht op. Dit kan net zo vaak worden herhaald als men maar wil.

Is men tevreden met de oefening of wil men de oefening portable maken dan kan met een simpele wizzard de gehele oefening (tekst en spraak) op een MP3/4 speler worden geplaatst. En ook hier (als de speler voldoende tekstposities en regels heeft) kan tekst en spraak gesynchroniseerd worden weergegeven. Je ziet dus wat er wordt uitgesproken.

LanguageLearner is een simpel middel voor ieder die een taal wil leren en een must voor iedere taaldocent. Voor de RT afdeling biedt het persoonlijke ondersteuning voor dyslectische of taalzwakke leerlingen.

Medio 2008 online beschikbaar:
" Vakantietaal
" Grammatica-oefeningen
" Uitspraakoefeningen
" Audioverhalen